Jiné akce - Mateřinka

Mateřinka

CO JE TO MATEŘINKA

Festival MATEŘINKA je celostátní nesoutěžní přehlídka hudebních, tanečně sportovních a dramaticko-výtvarných pódiových vystoupení jako veřejná prezentace mateřských škol a předškolních zařízení v České republice.
Hlavní program je doplněn o výstavu dětských výtvarných prací, prodejní výstavu hraček a zařízení pro mateřské školy, prezentaci jednotlivých mateřských škol formou panelů a videozáznamů, divadelní a hudební představení předních umělců, soutěže a sportovní aktivity pro děti.

Komu je určen

Festival je určen všem mateřským školám v ČR včetně speciálních MŠ a předškolních zařízení, které se věnují dětem, dále rodičům předškolních dětí, učitelkám MŠ, odborníkům a pracovníkům v oblasti předškolní výchovy.
Pro děti a jejich rodiče je festival zdrojem neopakovatelných zážitků, pro učitelky velmi přínosnou inspirací, pro odborníky ve školství nedostižným průřezem činností mateřských škol v České republice.

Organizační struktura festivalu

Festival je organizován na dvou úrovních – oblastní a celostátní.

Účast v oblastních kolech – na základě vyplněné přihlášky zaslané organizátorovi nejbližšího oblastního kola. Účast mateřských škol není omezená, stačí pouze respektovat časový limit maximálně 3 minuty pro délku pódiového vystoupení.

Účast na celostátním finále - 1 až 3 mateřské školy z každého oblastního kola.

Kritéria pro výběr účastníků na celostátní finále: originalita a výraznost, nikoli dokonalost provedení. Dále je výběr podřízen programové skladbě vystoupení v Nymburce.

Kontakt

Alena Heršálková
Jana Rýdlová
nfmaterinka@seznam.cz
PALACKÉHO TŘÍDA 449/64
288 02 NYMBURK
+420 325 513 785
nkc@nkc-nymburk.cz
IČO: 00118516
DS: buq7wzq