Jiné akce

KOŘENY TVORBY

22. - 27. července VÍCE
KOŘENY TVORBY

22.- 28.7.2019

Workshop metody Jacques Lecoq v původních podmínkách.

Svatojiřský les - rybník Komárov - Svídnice„Je nutné naučit se poznávat život svým tělem, ztotožňovat se s přírodou a jejími elementy. Dokázat je transformovat vnitřně i externě a vytvořit si poetické dno ze všeho, co se v nás ukládá, abychom nehráli život pouze tak, jak je nebo jak se nám jeví.“ (Jacques Lecoq)

S metodou Jacques Lecoq v přímém kontaktu se živou přírodou. Tělo jako strom. Uchopit dynamiku větru. Proniknout do vlnění a podstaty dalších a dalších elementů: vody, země, ohně. Společná tvorba se závěrečným vystoupením na téma: "Nech to BĚŽET!".


Zkoumání rytmů přírody s tvůrci

Vendulkou Burger, Evou Hrubou, Veronikou Vaculíkovou, Ridinou Ahmedovou, Tomášem Běhalem a dalšími.

Máte-li zájem něco nového objevit a máte-li tvůrčí nutkání, pojeďte s námi. Na divadelních zkušenostech nezáleží. Uvnitř sebe víte, že divadlo/divadelní tvorbu hledáte a my vám ho můžeme skrze Metodu Jacques Lecoq pomoci objevit a rozvíjet vaši vlastní autentickou tvorbu.

Součástí soustředění je dramatická akrobacie, analýza pohybu, relaxační techniky, neutrální maska, dramatická tvorba a tvůrčí psaní.

Chcete uspět, jako herec-tvůrce?

Utužit svůj talent?

Nebát se?

REGISTRUJTE SE na produkce.budil@gmail.com.

Přihlášky zasílejte do 30. června.KDY: 22. -28.7.2019

KDE: Svatojiřský les – rybník Komárov - Svídnice

JAK: stany u rybníka, polní kuchyně

CENA: 5 200 Kč (ubytování a strava v ceně workshopu)
PALACKÉHO TŘÍDA 449/64
288 02 NYMBURK
+420 325 513 785
nkc@nkc-nymburk.cz
IČO: 00118516
DS: buq7wzq