STUDENTSKÁ REVOLUCE 1989

01. - 30. listopadu
Výstava k 30. výročí revoluce se zaměřuje na pád komunistické diktatury především pohledem studentů. V  první části se soustředí na to, proč se studenti stali jednou z  klíčových skupin, které přispěly k  pádu režimu, a jaké problémy tato první fáze revoluce obnášela.
V druhé části se věnuje postupné institucionalizaci výsledků revoluce v  podobě přerodu parlamentu, prvních svobodných voleb a  vyjednávání o  vládách. Na závěr výstava klade otázku, jak se proměňovalo připomínání revoluce v české společnosti a s jakými hodnotami si tuto historickou událost spojujeme dnes.

Pád komunistické diktatury pohledem studentů 🔑
30. výročí sametové revoluce si Nymburk, kromě řady jiných událostí, připomene výstavou Studentská revoluce 1989, která bude po celý listopad k vidění na Náměstí Přemyslovců. Instalaci, která je zaměřena na paradoxy z listopadu roku 1989 a následujících měsíců, připravil Ústav pro studium totalitních režimů. Autoři Blanka Mouralová a Václav Sixta pokládají zajímavé otázky – např. Kdo mluví za studenty?, Proč my?, Co obnáší informační válka?, nebo co Co znamená vítězství?
ELIŠČINA TŘÍDA 470
288 02 NYMBURK
+420 325 513 785
nkc@nkc-nymburk.cz
IČO: 00118516
DS: buq7wzq