KINO SOKOL

Aktuální hygienická omezení kino

Kino – aktuální hygienická omezení:

• doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
• doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
• absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
• prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce,
• doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
• aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).
Pořadatelé jsou povinni kontrolovat splnění podmínek vstupu.
Platné od 30. 9. 2021
MĚSTSKÉ KINO SOKOL
TYRŠOVA 6
288 02 NYMBURK
kadava@nkc-nymburk.cz
+420 602 366 477
(Neslouží k rezervaci)