KINO SOKOL

DEN ARCHITEKTURY 2020

03. října, sobota, 15.00
BIJÁKY A KULTURÁKY. LETOŠNÍ DEN ARCHITEKTURY ZAOSTŘÍ NA STAVBY PRO KULTURU

Jakou podobu a historii mají stavby biografů a kin? Jaké kulturní domy přinesla poválečná architektura?
A kde všude se odehrávala kultura v Nymburce? Odpovědi se dozvíte v sobotu 3. října
v nymburském kině, kde se uskuteční festival Den architektury – v Nymburce již podeváté.

Program:

15.00
projekce snímku Natura Urbana: The Brachen of Berlin

16.30
přednáška Bijáky a kulturáky

19.00
projekce filmů:
What It Takes to Make a Home
Natura Urbana: The Brachen of Berlin

Celorepublikový festival pořádá spolek KRUH od roku 2011 jako připomínku mezinárodního
svátku architektury. Probíhá v přibližně 180 městech po celé České republice a na Slovensku.
V Nymburce se tato osvětová akce odehrávala v letech 2012 až 2016 formou tematických
architektonických procházek městem. Od roku 2017 se Den architektury pravidelně koná
v nymburském kině. Program přibližuje místní reálie k zvolenému tématu, zároveň vždy přijíždí
hlavní přednášející, který nabízí publiku „pohled zvenčí“.

V minulých letech tak promluvil architekt Jan Drška o vztahu cest a krajiny, historik architektury
Jan Zikmund o mizející industriální architektuře a loni historik architektury Jakub Potůček
o problematice bydlení a bytové výstavby. Jakub Potůček přijede do Nymburka i letos a bude
hovořit o architektuře zasvěcené kultuře.

Tradičně se budou promítat snímky o urbanismu, městském designu či navrhování staveb
a jejich tvůrcích, a to v rámci festivalu Film a architektura, který také organizuje spolek KRUH.
Dětští návštěvníci se opět mohou těšit na aktivity s architektkou Radkou Brožovou,
která k programu pro děti dodává: „Myslím, že estetické cítění každého obohacuje
a má smysl ho rozvíjet. Často stačí dívat se a vidět. Děti jsou velice všímavé,
můžeme je v pozorování podporovat. Den architektury se k tomu výborně hodí.“

Vstup je volný. Akci pořádá KRUH, JII a NKC ve spolupráci s VCPD FA ČVUT.

MĚSTSKÉ KINO SOKOL
TYRŠOVA 6
288 02 NYMBURK
kadava@nkc-nymburk.cz
+420 602 366 477
(Neslouží k rezervaci)