OBECNÍ DŮM

Taneční 2021 INFORMACE O HYGIENICKÝCH PŘEDPISECH TANEČNÍCH KURZŮ

18.září - 19. prosince, 17.00 - 19.30
INFORMACE O HYGIENICKÝCH PŘEDPISECH TANEČNÍCH KURZŮ

V sobotu 18.září 2021 začínají taneční kurzy v Obecním domě v Nymburce za těchto podmínek


Pokud nedojde v průběhu konání tanečních kurzů ke změně hygienických předpisů, musí mít všichni tanečníci na sobě roušky zakrývající ústa a nos. Roušky mohou v interiéru odložit pouze v případě konzumace občerstvení, nebo pokud dojde k organizovanému fotografování. Taneční mistr nemusí mít roušku, pokud však na ploše on a jeho a asistentka předvádějí kroky, držení, případně opravují frekventanty kurzů, musí mít roušku. Diváci v hledišti musí mít roušku, výjimka je opět konzumace občerstvení, nebo fotografování. Doprovodná kapela na jevišti může být bez roušky a je-li to možné, zvýší rozestupy mezi jednotlivými hudebníky. Organizační personál v objektu musí mít zmíněnou roušku.

Všichni účastníci tanečních kurzů musí splňovat jednu ze základních podmínek:
Negativní PSR test ne starší 7 dnů
Negativní antigenní test ne starší 72 hodin
Ukončené očkování s řádným certifikátem
Laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19

Dr. Ladislav Langr
ředitel Nymburského kulturního centra
OBECNÍ DŮM
BEDŘICHA SMETANY 55
288 02 NYMBURK
JANA HOLASOVÁ
administrativní a organizační referent
+420 325 541 789
+420 725 831 594
holasova@nkc-nymburk.cz