AKCE NKC

SMOKEMAN ZASAHUJE

22. září, středa, 14.00
SMOKEMAN ZASAHUJE

14.00 hod. Náměstí Přemyslovců - Show Smokeman zasahuje

16.00 hod. Kino sokol - beseda na téma „ochrana ovzduší“ s RNDr. Bohumilem Kotlíkem, Ph.D.
(vedoucí Oddělení hygieny ovzduší a odpadů Státního zdravotního ústavu)
a Ing. Jiřím Horákem, Ph.D. (Smokeman, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava).
Součástí besedy bude i prezentace vozu, který měří kvalitu ovzduší.
ELIŠČINA TŘÍDA 470
288 02 NYMBURK
+420 325 513 785
nkc@nkc-nymburk.cz
IČO: 00118516
DS: buq7wzq