AKCE NKC

FOTOVÝSTAVA - uzávěrka přihlášek

21.ledna - 01. března
II. ROČNÍK FOTOSOUTĚŽE AMATÉRSKÝCH I PROFESIONÁLNÍCH FOTOGRAFŮ Z NYMBURKA A OKOLÍ

VYHLAŠOVATEL: Nymburské kulturní centrum

TÉMA: Stromy rostou z kořenů a města z tradice

ÚČAST: amatérští i profesionální fotografové nymburského regionu

PODMÍNKY ÚČASTI: zájemci o účast zašlou se svým jménem a adresou nejvýše 5 kusů fotografií v náhledu ve standardním rozlišení na mailovou adresu holasova@nkc-nymburk.cz do 28. února 2022.
ORGANIZACE SOUTĚŽE: Dvoučlenná komise složená z nymburského spisovatele a fotografa Jana Řehounka a berlínského fotografa Pavla Štichy vybere 15 až 20 fotografií. Ty budou zvětšeny na formát A1 a následně umístěny od 4. dubna po dobu 1 měsíce na vybraných frekventovaných místech v Nymburce. Všichni postupující autoři (není podmínkou, že jeden autor musí být zastoupený jen jednou fotografií) obdrží písemné poděkování starosty města Nymburk za úspěšnou účast. Souběžně bude vytvořená a distribuovaná orientační mapka s místy vystavených fotografií a s anketou veřejnosti. Ta určí hlavní diváckou cenu ve výši 4.000 Kč. Cena vítěznému fotografovi bude předána společně s diplomem na základě dosaženého nejvyššího počtu neanonymních odevzdaných hlasů v anketě. Současně s předáním ceny proběhne veřejná dražba vystavených fotografií.

AUTORSKÁ PRÁVA: Přihlášení autoři svou účastí souhlasí s případným výše popsaným zveřejněním své fotografie a uvedením jména autora. Vyhlašovatel se zavazuje, že náhledy všech ostatních nezveřejněných fotografií, včetně údajů o autorech, budou vymazány.
ELIŠČINA TŘÍDA 470
288 02 NYMBURK
+420 325 513 785
nkc@nkc-nymburk.cz
IČO: 00118516
DS: buq7wzq