AKCE NKC

Requiem D dur Jana Dismase Zelenky

16. srpna, úterý, 19.00 ONLINE PRODEJ
Pietní koncert připomínající masakr nymburských občanů v roce 1634

Dne 16. srpna 1634 dobyla saská vojska Nymburk, vojáci tehdy vtrhli severním vchodem do chrámu sv. Mikuláše (nyní sv. Jiljí) a pobili všechny zde ukryté nymburské občany, kteří tu marně hledali spásu a ochranu.

Slavnostní provedení mistrovského díla Jana Dismase Zelenky je připomínkou třicetileté války.


Hraje Dvořák Symphony Orchestra Prague
Dirigent Martin Peschík
Koncertní mistr Arnold Smrtka
Pěvecký sbor Pražští pěvci
Sbormistr Stanislav Mistr

Anna Dolejší — soprán
Sylva Čmugrová — alt
Stanislav Mistr — tenor
Marek Jansta — bas
Petr Dolejší — bas

Vstupné 120,- Kč


II. PIETNÍ KONCERT PRIPOMÍNAJÍCÍ NYMBURSKÝ MASAKR Z ROKU 1634
Třictiletá válka těžce zasáhla do života Nymburka. Už 5. prosince 1631 se pokusila saská vojska dobýt Nymburk. Pokus sice skončil neúspěšně, červené hradby odolaly, ale požár způsobený soustředěnou dělostřeleckou palbou zničil velkou část města. Ale skutečná apokalypsa začala 14. srpna 1634. Saská vojska pod velením vévody Bedřicha Viléma po urputných bojích 16. srpna prorazila na několika místech hradební zdi, roztloukla brány, a jak píší letopisci, „mocným šturmem“ Sasové vnikli do města. Uvnitř dobytého města začali drancovat, zapalovat a vraždit. Brutálně porušili i dávné právo azylu v chrámu, když severním vchodem vojáci pronikli do nymburského chrámu a všechny zde schované obyvatele, včetně žen, dětí a starců povraždili. Prý mělo jít až o 250 osob a jejich prolitá krev navěky ulpěla na dlažbě i kamenných zdech chrámu. Následky nesmyslného válečného běsnění byly pro Nymburk katastrofální.

JAN DISMAS ZELENKA (1679 – 1745)
Největší český skladatel období vrcholného baroka, nezřídka přezdívaný „český Bach“. Není bez zajímavosti, že sám tento světový hudební velikán osobu a dílo Zelenky velmi respektoval. Český muzikant získal hudební vzdělání od svého otce Jiřího, louňovického kantora a varhaníka. Po studiích v jezuitské koleji Klementinum v Praze krátce působil v kapele barona Hartiga. V roce 1710 odešel do Drážďan do dvorní kapely saského kurfiřta a polského krále Augusta Silného. Hlavním Zelenkovým nástrojem byl violin, což je proti kontrabasu menší osmistrunný instrument laděný v basové poloze G. Talentovaný Zelenka se brzy stává zástupcem kapelníka drážďanského dvorního orchestru. Místo dalšího karierního postupu však po smrti krále v roce 1733 nový panovník jmenoval dirigentem svého orchestru Zelenkova konkurenta a Zelenka získává „jen“ post dvorního skladatele. Pravděpodobně však tím se mu uvolnily ruce pro svobodnou tvorbu. Jeho obsáhlé dílo je velmi nekonvenční, nápadité, vždy s překvapující harmonizací, dokonalostí v umění kontrapunktu a v originalitě instrumentace. Právem je řazen k nejpozoruhodnějším hudebním géniům. Jeho dílo však bylo řízením osudu téměř zapomenuto, protože po smrti zůstalo uloženo v drážďanském archivu jako majetek panovníka, ke kterému veřejnost neměla přístup. Navíc během bombardování Drážďan za 2. světové války byl archiv z části zničen. Teprve v polovině minulého století dochází ke znovuobjevení hudebního genia Jana Dismase Zelenky.

REQUIEM IN D DUR JANA DISMASE ZELENKY
Dílo vzniklo ve velkém spěchu na zakázku pro pohřební obřad saského krále Augusta I. a následně se stalo nedílnou součástí pohřebních rituálů pro sasko-polské vládce. Zelenka si ve skladbě působivě pohrává s množstvím tónových barev a nápaditě využívá orchestrované trubky a lesní rohy, chalumeau (dnes nahrazeny klarinety), obligátní fagoty i mimořádně virtuózní sólové party a také vyzrálý kontrapunkt ve sborových větách.
ELIŠČINA TŘÍDA 470
288 02 NYMBURK
+420 325 513 785
nkc@nkc-nymburk.cz
IČO: 00118516
DS: buq7wzq