PROGRAM

VE STÍNU VODÁRENSKÉ VĚŽE

26. května, sobota, 13.00
PALACKÉHO TŘÍDA 449/64
288 02 NYMBURK
+420 325 513 785
nkc@nkc-nymburk.cz
IČO: 00118516
DS: buq7wzq