Jiné akce

NOC KOSTELŮ 2018

25. května, pátek, 18.00 VÍCE
Akce Noc kostelů je opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku. Letošní, již desátý ročník, nabídne pestrý kulturně-duchovní program, který organizují tisíce dobrovolníků z jednotlivých farností. Jen v Praze a Středočeském kraji se otevřou téměř tři stovky kostelů.

V atmosféře, kterou Noc kostelů vytváří, mají návštěvníci možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím rozhovorů, hudby, umění, nebo třeba svého niterného zážitku. Akce má také za úkol vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu kostelů.

V Nymburce můžete navštívit kostel sv. Jiljí, Husův sbor,kostel ČCE (Českobratrská církev evangelická) nebo kapli sv. Jana Nepomuckého, která bude na jednu noc sloužit jako kavárna, kam si můžete přijít posedět nebo se občerstvit.

PROGRAM NA NOC KOSTELŮ

KOSTEL SV. JILJÍ

18:00 - 18:05 - Zahájení Noci kostelů - Zvonění zvonů
18:05 - 19:00 - Mše svatá
18:00 - 20:30 - dětský koutek, vystoupí Lenka Vítů
18:50 - 19:10 - Interiew s ministrantem, vystoupí Pavla Schreyerová a Kamil Světlý. Náš ministrant Kamil Světlý vám přiblíží službu ministranta.
19:15 - 20:30 - Večer chval - společné zpívání se Scholou Nymburk, vystoupí Společenství mladých a Schola Nymburk. Přijďte se pomodlit za naše město. Zapalte svíčku za vaše blízské a za dobrou věc.
20:30 - 21:00 - Ticho promlouvá, prostor k osobnímu ztišení a meditace.
21:00 - 22:00 - Varhany jak je neznáte, Jozef a Lenka Grešovi vám ukáží a předvedou varhany.
22:00 - 23:00 - Setkání s básněmi a grafikami Bohuslava Reynka, vystoupí Divadelní spolek JEDL
23:00 - 23:15 - Ukončení Noci kostelů (poděkování), požehnání a uzavření kostela, vystoupí Jaroslav Krajl, Marie Kateřina Műllerová


KOSTEL ČCE - (Českobratrská církev evangelická)

18:00 - zvon, slavnostní zahájení se zpěvem, modlitbou a uvedením programu Noci kostelů
19:00 - 20:00 - koncert rodiny Pergelových
20:30 - 21:30 - přednáška MUDr. Petra Nováka: Lékařem v Africe
22:15 - 23:00 - Swingové nokturno dámského Hudebního kroužku
23:00 - závěr a požehnání z NK 2018

Průběžně bude probíhat prohlídka kostela, historické okénko ke 100. výročí sjednocení církve, možnost osobních rozhovorů s farářkou, hry pro děti, pohoštění pod stanem.


HUSŮV SBOR

18:00 - 18:05 - Zahájení Noci kostelů 2018 v Husově sboru v Nymburce
18:05 - 18:10 - Úvodní modlitba
18:10 - 19:30 - KONCERTNÍ BOHOSLUŽBA (S houslovým virtuosem ARNOLDEM SMRTKOU.) Liturgie ThDr. K. Farského obohacená o hudební vstupy vedoucího NKO a houslového virtuosa Arnolda Smrtky s jeho kolegy a žáky. Smyčcový soubor žáků komorní hry ZUŠ Nymburk " Virtuosi Nymburgense " ze třídy učitele a houslového virtuóza Arnolda Smrtky.
Arnold Smrtka, ( umělecký vedoucí, dramaturg a učitel)
Johana Špetlová, Eliška Schwarzová - 1. housle
Eliška Puldová, Jiří Beneš, Ema Osifová - 2.housle
Anna Václavková, Daniel Kubiš, Ema Kuncová - violoncella
19:40 - 20:00 - Společné zpívání návštěvníků Noci kostelů u varhan na kůru
20:00 - 20:20 - Četba z Písem svatých
20:30 - 23:00 - KONCERT MANŽELŮ RADOVÝCH. Koncert křesťanských písní, žalmů a spirituálů známých autorů a interpretů Jany a Miroslava Radových, autorů řady CD, např. "Pane náš", ad. Více na www.manzeleradovi.cz. 20:30 - 21:30 hod. 1. část koncertu, 22:00 - 23:00 hod. 2. část koncertu.
23:10 - 23:15 - Závěrečná modlitba
23:15 - 23:15 - Závěr Noci kostelů 2018 v Husově sboru


Občerstvení zdarma všem návštěvníkům Husova sboru od 18 do 23 hodin.
Občerstvení je všem návštěvníkům Husova sboru zdarma k dispozici po dobu celého večera od 18 do 23 hodin.

Dětský koutek (je k dispozici od 18 hodin po celou dobu Noci kostelů).
Dětský koutek - malé úkoly a malé odměny pro malé návštěvníky Noci, jsou připraveny během celého večera.


PALACKÉHO TŘÍDA 449/64
288 02 NYMBURK
+420 325 513 785
nkc@nkc-nymburk.cz
IČO: 00118516
DS: buq7wzq