Jiné akce

DEN MĚSTA - NYMBURSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR A ČESKÉ FILHARMONICKÉ KVARTETO - BMČ

03. května, čtvrtek
PROGRAM:
1. C. Stamitz: Orchestrální kvartet F dur, 1. věta
2. L. Soustružník: Balada pro Violu sólo a orchestr
3. A. Vivaldi: Koncert A dur pro kytaru a smyčce
4. A. Marcello: Koncert D moll pro hoboj a orchestr, 1. a 2. věta
5. E. Morricone: Gabriels Oboe
6. W. A. Mozart: Serenata Nocturna D dur

VYSTOUPÍ:

Karel Řehák - viola (koncertní umělec, koncertní mistr skupiny viol orchestru České filharmonie 1961-2004)

Milan Štěpánek - kytara (koncertní umělec)

Jan Hoďánek - hoboj (koncertní umělec, člen orchestru FOK)

Štěpán Pražák, Viktor Mazáček, Jiří Poslední, Jakub Dvořák (smyčcové kvarteto orchestru České filharmonie)

Arnold Smrtka - housle (koncertní mistr, koncertní umělec, ředitel a dramaturg Nymburského komorního orchestru, učitel houslí a komorní hry na ZUŠ Nymburk)


České filharmonické kvarteto

Vzniklo v roce 2000 z iniciativy členů České filharmonie. Kvarteto vystupuje ve složení Štěpán Pražák - 1. housle, Viktor Mazáček - 2. housle, Jiří Poslední viola a Jakub Dvořák violoncello. Výborné individuální dispozice všech hráčů a jejich dlouholeté zkušenosti v komorní hře jsou velkým vkladem pro prvotřídní interpretaci skladeb. Zvuk kvarteta, který je typický pro českou kvartetní školu, je vysoce ceněn odbornou kritikou.
ČFK účinkuje pravidelně v komorních cyklech České filharmonie, na festivalech a v koncertních řadách Kruhů přátel hudby po celé České republice a v zahraničí (Velká Británie, Lucembursko, Německo, Japonsko, Izrael, Čína, Slovensko).
Kvarteto se také podílelo na japonském projektu Terapie Mozartem, v rámci kterého nahrálo řadu Mozartových komorních skladeb. Pro významný japonský label Octavia Records soubor také natočil Mozartovy „Haydnovské“ a „Pruské“ kvartety.
V současné době kvarteto intenzivně pracuje na vydání svého CD se skladbami Leoše Janáčka („Po zarostlém chodníčku“ a „V mlhách“) a na přípravě dalšího koncertního turné po Japonsku.


Nymburský komorní orchestr

Nymburský komorní orchestr, zkráceně NKO byl založen v r. 1980. Čítal dvě desítky amatérských hudebníků a vedl ho student pražské AMU korejské národnosti Han Zong Hwau. První koncert se s ním uskutečnil 2. 6. 1983. V tomto roce současně slavil i desetileté výročí svého vedení orchestru již i prof. Jaroslav Motlík, koncertní mistr viol v České filharmonii. Jako umělecký vedoucí a dirigent vedl orchestr v letech 1985 až do roku 1998, kdy ukončil spolupráci ze zdravotních důvodů. Za jeho působení měl orchestr stále 20 členů, a to jak v oblasti smyčcových nástrojů, tak i dechové nástroje. Pořádal nejen vlastní koncerty i se skladbami napsanými přímo pro NKO, ale doprovázel tehdy i velmi početný pěvecký sbor Hlahol, který čítal 90 členů ve skladbě Zpěvy lidu českého od J. Maláta v instrumentaci prof. Jaroslava Motlíka komponované přímo pro NKO.
Po Jaroslavu Motlíkovi se vedení orchestru ujal prof. Jiří Navrátil, který byl nejen dlouholetým členem Poděbradského symfonického orchestru jako violista, ale i předsedou společnosti Otakara Vondrovice, kterým je ve svých 90 letech i dodnes. První samostatný koncert s panem prof. Navrátilem měl NKO 17. 5. 1999 v Poděbradech na kolonádě. Za jeho působní vystupoval orchestr nejen v Nymburce a v Poděbradech, ale i v Lysé nad Labem.
Od roku 2006 vedl orchestr Milan Veselý, violoncellista Poděbradského symfonického orchestru. Od roku 2009 NKO funguje pod záštitou Nymburského kulturního centra. Své působení Milan Veselý ukončil v roce 2014 ze zdravotních důvodů. Po panu Milanu Veselém řídí orchestr vynikající houslista, koncertní mistr Arnold Smrtka. Pod jeho vedením dostala úroveň souboru novou dimenzi, která se projevila vyprodanými koncerty. Orchestr rovněž navázal velmi prospěšnou spolupráci se základní uměleckou školou B. M. Černohorského v Nymburce.
S Nymburským komorním orchestrem účinkovali jako sólisté např. světově uznávaný varhaník Vladimír Roubal, trumpetisté a členové hudby Hradní stráže prezidenta republiky, František a Jakub Svejkovští, vynikající kytarista Milan Štěpánek, violoncellistka - členka Sukova komorního orchestru Hana Hašplová, dále vynikající sólisté Viktor Mazáček, Leoš Čepický, Štěpán Pražák a mnozí další hudebníci mezinárodního renomé. Na příští rok plánuje NKO vystoupení s Václavem Hudečkem. Nymburský komorní orchestr pod vedením svého ředitele Arnolda Smrtky spolupracuje také se členy světově proslulého orchestru České filharmonie.
Nymburský komorní orchestr rád přivítá ve svém středu další hudebníky, zájemce o provozování nádherného koníčka, vážné hudby.

PALACKÉHO TŘÍDA 449/64
288 02 NYMBURK
+420 325 513 785
nkc@nkc-nymburk.cz
IČO: 00118516
DS: buq7wzq