PROGRAM

BMČ - LIDOVÁ PÍSEŇ V DÍLECH ČESKÝCH SKLADATELŮ - VOX NYMBURGENSIS

14. června, čtvrtek, 19.00 VÍCE
Město Nymburk od roku 1991 každoročně pořádá k uctění památky významného rodáka mezinárodní hudební festival Nymburské dny Bohuslava Matěje Černohorského.

PROGRAM:

19.4. ČT - ZAHAJOVACÍ KONCERT DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ - Společně s dětskými sbory otevřeme letošní festival BMČ. Vystoupí ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk s PS Canzonetta, PS Hlásek při ZŠ Tyršova a ZUŠ Příbram s PS Canzonetta.
Kaple sv. Jana Nepomuckého, 18.00, vstupné dobrovolné

3.5. ČT - DEN MĚSTA – NYMBURSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
A ČESKÉ FILHARMONICKÉ KVARTETO - Vystoupí Nymburský komorní orchestr pod vedením svého ředitele Arnolda Smrtky
a České filharmonické kvarteto ve složení Štěpán Pražák - 1. housle, Viktor Mazáček - 2. housle, Jiří Poslední - viola a Jakub Dvořák - violoncello. Koncert se koná k příležitosti oslav Dne města. Kostel sv. Jiljí, 19.00, zdarma

20.5. NE - POCTA ZDEŇKU LUKÁŠOVI - PS HLAHOL
- Jako hosté vystoupí Ivana Trnečková (klavír) a Jana Pazourková (housle). Zdeněk Lukáš byl významným českým hudebním skladatelem. Patřil k nejhranějším a nejzpívanějším českým
skladatelům vážné hudby 2. poloviny 20. století, je autorem více než 350 skladeb. Kaple sv. Jana Nepomuckého, 17.00, vstupné dobrovolné

14.6. ČT - LIDOVÁ PÍSEŇ V DÍLECH ČESKÝCH SKLADATELŮ
- VOX NYMBURGENSIS
Kaple sv. Jana Nepomuckého, 19.00, vstupné dobrovolné

21.6. ČT - STATUE KUKSENSES & MISSA PROPRIA
- Chlapecký sbor Bonifantes představí duchovní skladbu Missa propria Jana Jiráska, jejímž základem jsou texty latinské křesťasnké liturgie. Statue Kuksenses je volnou kantátou pro sbor a varhany inspirovanou cyklem soch Ctností a neřestí českého barokního sochaře Matyáše Brauna. Kostel sv. Jiljí, 19.00, vstupné dobrovolné

27.6. - BENNEWITZOVO KVARTETO
- Komorní soubor ve složení Jakub Fišer - 1.housle, Štěpán Ježek
- 2.housle, Jiří Pinkas - viola, Štěpán Doležal - violoncello
Kaple sv. Jana Nepomuckého, 19.00, vstupné dobrovolné

21.9. - ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU
- Nymburské hudební spolky: VOX Nymburgensis, PS Hlahol a Nymburský komorní orchestr.
Kaple sv. Jana Nepomuckého, 18.00, vstupné dobrovolné
PALACKÉHO TŘÍDA 449/64
288 02 NYMBURK
+420 325 513 785
nkc@nkc-nymburk.cz
IČO: 00118516
DS: buq7wzq