KAPLE SV. J. N.

Kateřina Salavová - MLADÁ MILOVICE

16.srpna - 01. září, 10.00 - 16.00
30 Kč,-
Fotografka Kateřina Salavová vytvořila fotografický soubor z názvem Mladá Milovice. Vernisáž se uskuteční 16. 8. od 18 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého v Nymburce. Výstava tématicky navazuje na období ze srpna 1968 a bude tedy výjímečně otevřena veřejnosti i v sobotu 18.8. v rámci akce Nymburské osudové osmičky, která se uskuteční právě k roku 68 ve foyer kina Sokol.

Výstavu tvoří inscenované fotografie ilustrující dějiny obce Milovic. Fotografie jsou shrnutím dojmů, z načerpání faktických informací o obci. Subjektivně zpracovávají pohled člověka, který žije v bezprostřední blízkosti Milovic, ale který nezažil jejich historicky pohnutá období. Práce by měla být chápána, jako vzpomínání bez vzpomínek. Právě absence vlastních vzpomínek, vede autorku ke vzniku této práce, snaží se vytvořit vzpomínky nové. Pracuje s emocemi, které sama prožívala, při získávání informací o Mladé a Milovicích.

KAPLE SV. J. NEPOMUCKÉHO
TYRŠOVA 5/7
288 02 NYMBURK
nkc@nkc-nymburk.cz