Jiné akce

Náš Ježíšek - Spolek pro tradiční Vánoce

01. - 24. prosince
Náš Ježíšek se vrací a spolu s ním tradiční advent a Vánoce!

Ježíšek je hlavní postavou a symbolem českého adventu a Vánoc. Veřejnému prostoru vládnou cizorodé vánoční symboly. Veřejnost, ale volá po obnovení tradičního adventu a Vánoc s Ježíškem. Ty lze obnovit pouze skrze návrat tradiční vizuální podoby Ježíška, kterou našimi aktivitami navracíme.
Chceme proměnit roztříštěnou podobu adventu a Vánoc ve veřejném prostoru skrze jednoznačný symbol “Našeho Ježíška” a navrátit kouzlo Vánoc s naším Ježíškem.
Tradiční český advent a Vánoce s Ježíškem jsou jedinečným bohatstvím naší země. Tento poklad chceme uchovat a představit světu, proto navracíme ztracenou symbolickou podobu Ježíška do adventního a vánočního dění ve veřejném prostoru společně s původní tradicí křesťanských a lidových zvyků.
Podoba našeho Ježíška je historicky autentická s představami našich předků o nadělujícím Ježíškovi.

Ježíšek – král Vánoc a lidských srdcí – naděluje dárky prostřednictvím poselství: „Mějte se vzájemně rádi a tuto lásku projevujte.“
Středem tradice adventního očekávání a Vánoc v naší zemi byl a bude Ježíšek!

PŘEČTĚTE SI ROZHOVOR SE ZAKLADATELKOU TRADIČNÍCH VÁNOC ŠTĚPÁNKOU CZERNINOVOU:

LETOS JIŽ PODRUHÉ BUDE NYMBURSKÝ ADVENT ZAŠTÍTĚN PATRONÁTEM NAŠEHO JEŽÍŠKA. CO SI POD TÍM MAJÍ NAŠI ČTENÁŘI PŘEDSTAVIT? O JAKÝ PROJEKT SE JEDNÁ A CO VÁS VEDLO K JEHO ZALOŽENÍ?

Patronát našeho Ježíška je součástí programu Tradiční advent a Vánoce s naším Ježíškem. Jeho prostřednictvím usilujeme o návrat symbolické podoby Ježíška a tradic adventu a Vánoc u nás. Jde o jednu z mnoha našich aktivit v tomto směru. Patronát našeho Ježíška udělujeme městům a organizátorům pro společensko-kulturní akce, které splňují kritéria programu Tradiční advent a Vánoce s naším Ježíškem (např. zařazují do programu, výzdoby tradiční prvky našeho adventu a Vánoc).
Patronát je jakýmsi garantem pro návštěvníky, že na akci zažijí opravdovou tradiční adventní a vánoční atmosféru a setkají se s naším Ježíškem, nikoliv s cizorodými vánočními symboly, které k našim Vánocům nepatří.

K založení Spolku pro tradiční Vánoce a k naším aktivitám nás vedla rostoucí propast mezi prožíváním adventu a Vánoc v rodinách a ve veřejném prostoru. Podle průzkumu 65,2% obyvatel ČR naděluje dárky Ježíšek. Když však půjdete po městě, do obchodu, uvidíte vánoční reklamu, nesetkáte se s Ježíškem, ale s cizorodými prvky typu Santa Claus. Nikomu Santa Clause nezakazujeme! Těm, kteří na něj o Vánocích čekají, přejeme, aby jim udělal velkou radost.
Usilujeme, ale o to, aby u nás zavládla harmonie. Aby rozpor mezi Vánocemi doma a veřejném prostoru nebyl tak velký. Chceme Vánoce ve městě, v obci, na ulici i v obchodě stejné jako je slavíme doma - Vánoce s naším Ježíškem!

PROČ JE TENTO PROJEKT POTŘEBA, CO SE DĚJE S ČESKÝMI VÁNOCEMI?

Tradiční české Vánoce jsou ohroženy globálním marketingem, který nehledí na místní tradice. Ve snaze prodat svůj produkt, unifikují Vánoce. Ve chvíli, kdy Ježíšek nemá veřejně známou podobu, dochází k jeho ztotožňování s všude viditelnými cizorodými symboly.
Děti, které se sice ve svých rodinách těší na Ježíška, jsou ovlivněni tím co vidí všude kolem sebe. Když se jich zeptáte, jak Ježíšek vypadá, většina mu přivlastní minimálně červenou čepičku. Je tu nebezpečí, že v příštích generacích tak přirozeně ztratíme naše vlastní tradice a přijmeme ty globální, zapomeneme na Ježíška úplně a dárky nám bude nosit Santa Claus na saních se soby.
Není to však jen chyba marketingu a prodejců. Chybou je, že jsme zapomněli na to, že Ježíšek podobu má. Není třeba si ji nově vymýšlet. Stačí se podívat do jesliček betlému, či si zanotovat některou z našich koled, v nichž se zpívá o malém děťátku Ježíškovi.
Inspirací pro podobu našeho Ježíška nám byla nejznámější česká soška Pražské Jezulátko, za kterým ročně do Prahy přijedou tisíce turistů.
Křesťanské a lidové tradice sehráli obrovskou roli a jsou součástí našich kořenů a identity. Je potřeba si je uchránit. Jsou tím, co nás činí v obrovském světě jedinečnými.

JAK SE VÁM DAŘÍ JEŽÍŠKA VRACET DO ČESKÝCH MĚST A OBCÍ?

Již zmiňovaným patronátem našeho Ježíška, který udělujeme kvalitním společensko-kulturním aktivitám. Ty tak spojujeme v celostátní festival Tradiční advent a Vánoce s naším Ježíškem.
V rámci patronátu zavádíme různé osvětové prvky do programů. Mezi největší z nich patří setkání Mikulášů, jímž je uděleno požehnání a glejt dobrého Mikuláše pro jejich každoroční nadílku.
Píšeme nekonečný dopis Ježíškovi v Ježíškových kancelářích. V loňském roce se nám podařilo v Brně napsat rekordně nejdelší dopis Ježíškovi, zapsaný v České knize rekordů. V letošním roce jej doufáme opět překonáme. A Vy budete moci být součástí, jednou z novinek pro letošní advent v Nymburce je právě Ježíškova kancelář, kde bude moci každý napsat své přání Ježíškovi.

Nedílnou součástí je zavádění vratného systému hrnečků a kelímku od Ježíška, který zavádíme na adventní a vánoční trhy u nás. Průkopníkem bylo Brno, kde již od roku 2015 zajišťujeme každý rok celoplošný vratný systém hrnečků od Ježíška na všech městských trzích. Od té doby se každý rok přidávají další a další města, např. Praha, Karlovy Vary, Humpolec, Litoměřice, Nymburk…….
Vratný systém si u veřejnosti získal oblibu. Každý nápoj je prodáván pouze do vratné nádoby, za kterou zákazník zaplatí vratnou zálohu. Je poté na něm zda si hrneček od Ježíška nechá nebo jej vrátí.

V letošním roce memorandem “Desatero tradičních Vánoc s naším Ježíškem”, ke kterému se budou moci podpisem připojit všichni, kterým záleží na zachování tradičního pojetí Vánoc s Ježíškem.

JAKÉ TRADICE SE SNAŽÍTE NAVRACET DO ČESKÉHO ADVENTU?

Všechny, které k adventu tradičně patří. Konkrétně jde např. o tradici chození Barborkou v den svátku sv. Barbory, připomínku tradičního významu sv. Mikuláše a jeho nadílky a faktu, že jde o Mikulášskou nadílku a ne rejdění čertů, tedy že Mikuláš je hlavní postavou.
Připomínáme, že k adventu patří roráty a koledy k Vánocům. Je škoda „plýtvat“ koledami už v adventu. Málokdo se o Vánocích raduje při poslechu „Nesem Vám noviny“, když je den co den slyšel všude kolem po celé 4 adventní týdny.
V Ježíškových kancelářích píšeme dopis Ježíškovi a potvrzujeme, že Ježíšek je skutečným vánočním obdarovatelem. Vysílá nám totiž poselství vzájemné lásky a touhy dělat si vzájemně radost.
Je jich mnohem více. Prostřednictvím našich kanálů na sociálních sítích připomínáme celoročně svátky a tradice s nimi u nás spjaté. V období adventu a Vánoc nejvíce. Tradice nejen připomínáme, ale i obnovujeme přímo v ulicích.

Náš Ježíšek se vrací! Letos se s ním v Nymburce určitě setkáte.

PALACKÉHO TŘÍDA 449/64
288 02 NYMBURK
+420 325 513 785
nkc@nkc-nymburk.cz
IČO: 00118516
DS: buq7wzq